درباره ما

تلاش مدیران، متخصصان و تمامی کاربران این وبسایت برای ایجاد محیطی آرام و صمیمی برای فراهم نمودن زمینه ایجاد کار گروهی که منجر به منافع همه اعضای آن است متمرکز خواهد بود . ما بر این باوریم که برای رشدو توسعه در کسب و کار نیاز به همکاری و کار تیمی ، ایجاد دانش و اشتراک آن و پرهیز از اتخاذ تصمیمات شخصی برای مدیریت این سایت است لذا برای پیشبرد و رسیدن به آرمانها و اهداف همه کسانی که انجمن CheraghCheck را انتخاب نموده اند و در این راه با ما خواهند بود ارزشهایی مشترک زیر را تببین نموده ایم و افتخار میکنیم که همراهانی مثل شما داریم.

 

• احترام به حقوق همه اعضا
• تکریم منابع انسانی و احترام متقابل
• شایسته سالاری در انتخاب مدیران
• تلاش برای بالا بردن دانش تخصصی اعضا انجمن CheraghCheck
• نوآوری در ارائه محتوا برای سرعت بخشیدن به یادگیری اعضا انجمن CheraghCheck
• پایبندی به قوانین و مقررات ملی
• اثرگذاری مثبت بر دانش تخصصی و مالی همه اعضا انجمن CheraghCheck
• صداقت و صراحت در ارتباطات و پاسخگویی مناسب
• مسئولیت پذیری
• کار تیمی

با تشکر